Kadang hal2 gila Dan memalukann yang kita lakukan bersama sahabat dikala kita muda Itu adalah hal2 yang akan kita rindukan Dan kita ceritakan di masa Tua kita nanti kepada anak Dan cucu kita

Dalam persahabatan, ada kalanya ada sebuah konflik, Dan PADa akhirnya bila memang Itu suatu persahabatan yang tulus konflik tersebut akan terselesaikan sendirinya seiring berjalan nya waktu

Persahabatan kita Itu selamanya
Seperti quote ini and I hope it !!!

image

fifoaddict

Advertisements